Starten met differentiatie: Carol Tomlinson aan het woord.

‘What matters is that we start, not that we start in any particular way. ‘
Carol Tomlinson

Meer?

Tomlinson, C. (2017). How to differentiate instruction in academically diverse classrooms. Alexandria, USA: ASCD (Verkrijgbaar in bibliotheek Odisee)