Adaptieve lesinhoud binnen Toledo

Adaptieve lesinhoud binnen Toledo

“Hoe kan ik mijn studenten beter opvolgen tijdens het academiejaar en op welke manier kan ik hen belonen voor hun inzet?” Die twee vragen inspireerden de docent van het vak 5 Hydraulica om zijn cursus volledig om te gooien en een nieuwe weg in te slaan: adaptieve lesinhoud binnen Toledo creëren. Ook de nood in de industrie aan sterk geschoolde werknemers beïnvloedde die beslissing. De vakkennis van studenten leek immers steeds meer achteruit te gaan, dus een kentering was nodig.

Adaptieve lesinhoud stimuleert een meer gedifferentieerde aanpak: elke student kan op zijn tempo de leerstof doorlopen. Het leerpad binnen 5 Hydraulica bestaat uit negen testmomenten. Een volgende lesinhoud opent zich automatisch wanneer de student een score van minstens 75 % op een test behaalt. Een dergelijke aanpak veronderstelt dat de student een deel van de lesinhoud op zelfstandige basis verwerkt. Een duidelijke planning is met andere woorden van essentieel belang wanneer je adaptieve lesinhoud ontwikkelt. De student weet op voorhand welke leerstofonderdelen er zijn en hoe hij daarop geëvalueerd wordt.

adaptief leerpad Ramses Everaert – 5 Hydraulica

Daarnaast moet je een pool met vragen genereren die willekeurig aangeboden worden. Toegegeven, daar kruipt heel wat voorbereidingstijd in, maar het uiteindelijke resultaat vermindert de verbeterlast van de docent aanzienlijk. De vragen worden automatisch in Toledo verbeterd. In het Grade Center krijg je een mooi overzicht van wie hoeveel pogingen ondernomen heeft en welke leerstofonderdelen het moeilijkst voor de student zijn. Als je bij de lesinhoud bijvoorbeeld met een Kaltura videoquiz werkt, kun je ook zien wie de vragen beantwoordt en wie gewoon doorspoelt. Adaptieve lesinhoud maakt dat je de student beter kan begeleiden met feedback, feed up en feed forward. Als docent krijg je een meer coachende rol.

In 5 Hydraulica voegde de docent een vorm van competitie toe aan het leerpad om de student te triggeren. Wie de negen testmomenten met succes het eerst heeft afgewerkt, kan kiezen uit een lijst met individuele opdrachten variërend in graad van moeilijkheid. Voor die opdracht moeten zij de leerstof op een praktische manier toepassen en werken in functie van een case. Wie het eerst komt, het eerst maalt. De student heeft er dus alle belang bij om dat leerpad op een grondige wijze en een goed tempo te doorlopen. Bovendien komen de vragen van de adaptieve lesinhoud, zij het in een licht gewijzigde vorm, opnieuw aan bod op het examen. Ook dat zorgt ervoor dat de student gemotiveerd aan de slag gaat.

Het is van belang dat adaptieve lesinhoud aanbieden, een werkbaar instrument blijft, zowel voor de student als de docent. Om die reden kun je beter kijken welk vak het meeste aandacht nodig heeft en op basis daarvan beslissen om een dergelijk traject in te voeren. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat studenten in 5 Hydraulica effectief veel meer bezig zijn met de leerstof en dieper ingaan op de materie. De opzet om adaptieve lesinhoud aan te bieden, is dus geslaagd. Op dit moment maakt het individuele leerpad op Toledo 25 % van de totaalscore voor het vak uit. Daarnaast dient de student op het einde van het semester de individuele opdracht in die in groep besproken wordt, en wordt een examen afgenomen. Een cursus staat echter nooit stil. Hij groeit zoals een levend organisme. Misschien evolueert het vak in de toekomst naar andere vormen van evaluatie. Eén ding is zeker: de adaptieve lesinhoud in 5 Hydraulica stimuleert het eigenaarschap van de student en zorgt ervoor dat zijn vakkennis dieper verankerd wordt.

Auteur: Lieve Knop

Docent: Ramses Everaert, studiegebied Technologie, Bachelor Elektromechanica en Klimatisering, Graduaat Elektromechanische systemen, meet- en regeltechnieken, ramses.everaert@odisee.be