Meer!

Onder de artikels met praktijkvoorbeelden die je vindt onder ‘Hoe?’, staan linken naar meer literatuur of andere voorbeelden die je kunnen inspireren om zelf gedifferentieerd aan de slag te gaan.

Hieronder enkele aanraders die te maken hebben/inspirerend zijn voor gedifferentieerd onderwijs.

Tomlinson, C. (2017). How to differentiatie instruction in academically diverse classrooms. Alexandria, USA: ASCD

 

 

 

 

 

  Struyven, K. (e.a) (2019). Binnenklasdifferentiatie in de praktijk. Ieders leer-kracht realiseren. Leuven: Acco

Ondersteuning van docenten ODISEE voor integratie van ICT en media in de onderwijspraktijk.

Blog en e-course rond differentiatie in secundair onderwijs

  Hoe maak je lessen effectiever? Deze site en het boek helpen je op weg.

Weinstein,Y., Sumeracki, M. &Caviglioli, O. (2019). Understanding how we learn. A visual guide. New York: Routledge

Site waar video’s gedeeld worden waarin je leerkrachten ziet die studenten helpen groeien.

 

  BV-databank (bijvoorbeeld-databank) bevat didactisch materiaal en praktijkvoorbeelden van activerend hoger onderwijs