Formules en chemische reacties digitaliseren? Een eitje met Wacom!

Om studenten een oplossingsstrategie aan te leren in chemie werd gebruik gemaakt van een digitale pen in combinatie met een draagbare Wacom.

Om de oefeningenmethodiek aan te leren, kregen de studenten in eerste instantie een oefening te zien. Deze werd opgelost door de docent. In plaats van de oefeningen digitaal uit te typen, wat heel wat werk vergt als er reacties en formules aan te pas komen, konden de oefeningen gewoon op de draagbare Wacom uitgeschreven worden. Alles wat de docent wou schrijven, werd digitaal zichtbaar. Nadien werd analoog met de geschreven tekst, de uitleg betreffende de oplossingsmethodiek ingesproken en werd een videobestand gecreëerd. Dit gaf als voordeel dat de student deze oefeningen meermaals op eigen tempo kon verwerken.

Vervolgens werden er gelijkaardige oefeningen aangeboden die studenten zelfstandig konden oplossen op hun eigen tempo. Na het indienen van hun oplossing, konden ze de oplossing bekijken. Elke oefening werd terug uitgeschreven en uitgelegd aan de hand van een opname via de draagbare Wacom.

Studenten met verschillende voorkennis kozen zelf hoeveel oefeningen ze maakten en hoeveel keer ze dus de uitleg van de docent te horen kregen. Op deze manier had iedereen voldoende voorkennis om aan de slag te gaan met de oefeningen in het werkcollege.

Studiegebied gezondheidszorg- Bachelor Biomedische laboratoriumtechnologie – Chemie

Maarten Therry