Grondregels om te starten met gedifferentieerde instructie

Differentiating instruction: the rules of thumb  

  • Weet: ‘highly effective teachers teach students first, then content’ 
  • Wees duidelijk over de sleutelconcepten en principes welke een topic/les/curriculum betekenis geven. 
  • Zie assessment als een atlas voor je denken en plannen van een les 
  • Ontwikkel lessen die alle studenten engageren in kritisch en creatief denken 
  • Ontwikkel lessen die alle studenten aanzetten tot engagement (het is niet aanvaardbaar dat studenten die het moeilijk hebben, het grootste deel van de tijd bezig zijn met het verwerven van basisinformatie, terwijl anderen de informatie mogen gebruiken). 

 

Bron: Tomlinson, C. (2017). How to differentiate instruction in academically diverse classrooms. Alexandria, USA: ASCD, p. 39 e.v.