Kader binnenklasdifferentiatie voor lerarenopleiders (tandwielenmodel)

Een model dat ontwikkeld werd voor gebruik in het hoger onderwijs (lerarenopleiding) binnen het praktijkgericht onderzoeksproject ‘binnenklasdifferentiatie voor en door studenten in de lerarenopleiding’.

In dit filmpje wordt het kader uitgelegd:

Bron: Castelein, E., Coens, J., De witte, K., Houben, A., Lauwers, W., Segers, J., & Van den Branden, K. (2016). Binnenklasdifferentiatie. Een beroepshouding, geen recept. Leuven: Acco.