Universal Design for Learning (UDL)

CAST (Center for Applied Special Technology) omschrijft UDL als volgt “Universal design for learning is a framework to improve and optimize teaching and learning for all people based on scientific insights into how humans learn.”

Universal design vindt zijn oorsprong in de architectuur waar dit concept gebruikt wordt bij het ontwerpen van publieke gebouwen die toegankelijk moeten zijn voor alle mensen. Onderzoek naar inzichten over hersenontwikkeling, leren en digitale media breidde UDL uit naar een onderwijsconcept.  UDL in onderwijscontext wordt ingevuld als ‘het proactief ontwerpen van het curriculum (lesmateriaal, evaluatie, methode,….) op een manier dat deze toegankelijk zijn voor iedereen, onafhankelijk van leerstijlen, noden en beperkingen van de student’ (KULeuven). Onderstaande richtlijnen geven duidelijke handvatten om zelf mee aan de slag te gaan.

Bronnen: