Kiezen uit verschillende leerwegen

Studenten kunnen kiezen tussen 3 leerwegen:

Optie 1: studenten volgen de lessen (contacturen) en studeren de basismaterialen (ppt, cursus, boek, materiaal op Toledo).

Optie 2: studenten nemen de basismaterialen zelfstandig door. Studenten krijgen hierbij ook studeerwijzers aangeboden (6 effectieve leerstrategieën) om het zelfstandig studeren te begeleiden. (Ook studenten die optie 1 volgen krijgen info over de leerstrategieën).

Optie 3: studenten kiezen voor een alternatieve manier om de doelen van de les te bereiken (ze krijgen bijvoorbeeld een boek aangeboden dat niet in het basisaanbod zit en verwerken die aan de hand materialen die de docent ter beschikking stelt).

Studenten kiezen voor elke les welke leerweg hen het meest leerrijk lijkt. De doelen worden bij elke les duidelijk geformuleerd op de keuze doordacht te kunnen maken.

Daarnaast kunnen studenten kiezen voor een extra leerweg.

Bij deze leerweg kiezen ze voor het zelfstandig verwerken van verdiepende materialen. Deze verdiepende materialen worden op Toledo geplaatst. De docent stimuleert studenten om zelf verdiepende materialen aan te brengen die hij daarna op Toledo kan plaatsen. (Zo kunnen studenten filosofen of wereldbeelden binnen brengen die tijdens de lessen minder belicht worden (bijv. Oosterse filosofen/literatuur)).

Deze leerweg is er gekomen omdat studenten soms zo getriggerd worden door het vak dat ze spontaan extra literatuur opzoeken. Deze optie wordt gehonoreerd in de scores indien de doorname van deze extra literatuur zorgt voor een verbreding of verdieping van het inzicht in het vak.

Monitoraat

Studenten zitten in groepen van 60 tijdens de lessen. Monitoraten worden georganiseerd met de helft van de groep.

Het eerste monitoraat wordt georganiseerd na 4 lessen. Hier worden vragen van docenten en studenten over de eerste 4 lessen uitgediept. Op het monitoraat wordt iedereen verwacht. Er wordt op dat moment ook stilgestaan bij de leerwegen die de student tot dan toe kozen.

Reflectievragen:

  • Is mijn gekozen leerweg tot nu toe de beste manier om de vooropgestelde doelen te bereiken?
  • Welke leerweg kies ik voor de volgende les? 
  • Kies ik daarbij de leerweg die echt voor mij het meest leerrijk is?

Gezondheidszorg- Bachelor Ergotherapie- Ethiek, filosofie en RZL

Kris Vanspeybroeck