Inspraak in evaluatievorm

Studenten krijgen keuze in de manier waarop ze kunnen aantonen dat de vooropgestelde doelen van het opleidingsonderdeel bereikt worden.

Studenten moeten een individueel werkstuk afgeven waarin de eigen visie wordt geëxpliciteerd over hoe ze hun rol als leerkracht zien, gegeven de diverse maatschappij waarin ieder kind zich beweegt.

De doelen van dit werkstuk worden duidelijk gecommuniceerd aan de studenten en staan op Toledo. De vorm van het werkstuk is een keuze van de student (een paper, moodboard met uitleg, uitbreiding van het portfolio, blog, een video,…) maar moet zonder (extra) mondelinge toelichting kunnen aantonen dat de student de doelen van het vak bereikt.

Maximale leestijd/ bekijktijd is ongeveer 15 minuten per werkstuk (maximum 6 à 7 pagina’s dus als het een uitgeschreven paper zou zijn).

Onderwijs- lerarenopleiding lager onderwijs- Identiteit in diversiteit

Hadewijch De Doncker