Formatief en summatief evalueren met een rubric

Het docententeam van het opleidingsonderdeel (OPO) stelt een rubric op die gebruikt wordt bij formatieve en summatieve evaluatie. De evaluatie is gekoppeld aan een opdracht die uitgevoerd wordt op verschillende momenten in de stage.

De rubric vertrekt duidelijk vanuit de kerndoelen die nagestreefd worden in het OPO en worden daarna vertaald naar wat je moet doen om zeer goed- goed-voldoende of onvoldoende te scoren op elk kerndoel. Het formuleren van deze verschillende opdrachten is een uitdagende maar leerrijke oefening om met het team te doen.

Dezelfde rubric wordt gebruikt zowel voor summatieve als voor formatieve evaluatie. Zo krijgen de studenten goed zicht op wat de vereisten zijn van het vak en waar ze tussentijds staan.

De rubric wordt voor de eerste les op Toledo geplaatst en wordt dan geleidelijk gebruikt. Bijv. in de les rond het opbouwen van een weekschema in de kleuterklas wordt de rubric gebruikt om aan studenten te expliciteren wat de verwachtingen zijn rond dit onderdeel. Voor de eerste stage wordt de rubric gebruikt om de verwachtingen voor de  stageopdracht te verduidelijken. Na de eerste stageopdracht wordt de rubric ingevuld om studenten feedback te geven.

Deeltje uit de opgestelde rubric.

Studenten kunnen de rubric gebruiken bij de wekelijkse coachingsmomenten die de opleiding organiseert, dan kunnen studenten gebruikmakend van de rubric gericht vragen naar feedforward om te kunnen groeien.

Op de rubric is ruimte voorzien om de momenten van coaching te noteren. Dit om studenten te stimuleren om de rubric te gebruiken maar ook om de groei in kaart te brengen (bijv. elk feedback moment in een andere kleur op de rubric).

Onderwijs- Kleuteronderwijs- Onderwijskunde

Ruth Alberts

Meer weten over rubrics?.