Two-stages- toets

De two-stages toets is een manier om samenwerkend leren te integreren in een individuele schriftelijke toets. In een two-stages toets maakt de student de toets eerst individueel om vervolgens de toets in kleine groepen te maken.

De toets is onderdeel van de permanente evaluatie. Voor de summatieve evaluatie (mei) geven de studenten een werkstuk af. Deze toets wordt afgenomen in maart en is beoordelingsvrij. Studenten mogen zelf kiezen of ze zich inschrijven voor de toets . De toets kan niet worden ingehaald.

De toets is een openboekexamen en vindt plaats tijdens de contacturen. Studenten lezen de handboeken/cursussen goed door en brengen ze mee naar de toets.

De toets start met een individueel deel, bestaande uit open vragen. Voor dit individuele deel krijgen de studenten 1u30 tijd. Het is geen probleem als ze niet helemaal rond geraken, ze krijgen achteraf feedback op wat ze wel invulden.

Het  groepsgedeelte sluit aan op het individuele deel. Studenten worden ingedeeld in groepen van max. 4 studenten. De groepsverdeling wordt tijdens het individuele deel op bord geplaatst. Het groepsdeel duurt een halfuur. Tijdens dit deel wordt één vraag van het eerste deel hernomen en samen besproken. Een tweede vraag van tijdens dit groepsdeel werkt verder (diepgaander) door op de eerste vraag die gesteld en beantwoord werd.

Gedurende deel 2 is het klaslokaal gevuld met inspirerende en effectieve discussies waarin studenten actief participeren. Door de betrokkenheid van studenten gedurende het examen zorgen de discussies ervoor dat studenten veel leren van elkaar.

Studenten krijgt door het groepsdeel onmiddellijk (peer)feedback op één van de vragen van de individuele toets. Bij het beantwoorden van de tweede vraag in het groepsdeel gaat de docent langs bij de groepen en stelt vragen om het antwoord nog meer diepgang te geven. Dit kan vermits de toets niet op punten staat maar dient om feedback te krijgen (evaluatie om te leren).

Het individuele deel van de toets wordt daarna verbeterd door de docent en voorzien van individuele feedback.

Een two-stage toetsing blijkt een positief effect te hebben op het leren voorafgaand, tijdens en na de toets (Rieger & Heiner, 2014; Gilley & Clarkston, 2014). In onderstaand filmpje wordt de two-stage toets verder toegelicht:

Onderwijs-lager onderwijs-onderwijskunde

Valerie Diels en Hadewijch De Doncker

Meer: