Virtuele labo’s binnen differentiatiepakket domotica

De domotica-installaties in het lab Smart Buildings & IOT op Technologiecampus Gent zijn op afstand perfect programmeerbaar gemaakt voor studenten zodat zij op gelijk welk tijdstip en vanop gelijk welke plaats hun labo-opdrachten kunnen voorbereiden én testen.

Op afstand

Als docent bij de Bachelor Energietechnologie doceer ik al jaren de domoticavakken TELETASK (eerste jaar) en KNX (tweede jaar). Al een tijdje groeide het idee om de domotica-installaties op afstand programmeerbaar en testbaar te maken. Tijdens deze tijden van afstandsleren werd dit gerealiseerd en al met succes getest door studenten.

Inloggen

Via een beveiligde verbinding kan de student met zijn account inloggen op het systeem. Daarna kan hij een programma maken, downloaden en monitoren a.d.h.v. de bijhorende software (Prosoft en ETS5). Via de IP-cam die gericht is op het frontpanel van de koffer wordt het programma gecontroleerd op zijn goede werking. Hieronder valt de sturing van lichten, rolluiken en verwarming. Sensoren als licht, beweging, temperatuur en windsnelheid kunnen ook uitgelezen worden. Sommige drukknoppen zijn op afstand bedienbaar, andere weer niet. In dit laatste geval zijn in beide programma’s alternatieven beschikbaar om toch alle testen te kunnen uitvoeren.

Inschrijfmodule

Om de student de kans te geven op gelijk wel moment en vanop gelijk welke plaats labo’s te kunnen voorbereiden en uit te voeren op afstand, wordt een online inschrijfmodule ter beschikking gesteld.  Op die manier wordt de student gestimuleerd zichzelf te plannen en geeft dit systeem ongekende mogelijkheden buiten tijd en ruimte om. Studenten kunnen alleen of in team inschrijven. Indien ingeschreven in team logt één student zich in op het systeem en kunnen de teamleden via Teamviewer gezamenlijk de opdrachten uitvoeren. Wie graag rustig alleen werkt om zich te verdiepen of voor te bereiden voor het individueel examen, kan zich alleen inschrijven en logt in met zijn account binnen het gekozen tijdsslot.

Smaakmakers

De systemen bieden een smaakmaker van hoe het er in de werkelijkheid aan toe gaat. Studenten kunnen kiezen waar ze vooral op inzetten. Bij virtueel testen leer je voornamelijk de software kennen, bij het op afstand programmeren primeert het inzicht hoe de IP-connectie wordt gemaakt en hoe je een fout kan halen uit een systeem op afstand. Bij hardware fouten in de opstelling zoals een defecte module of kabelbreuk, moet ter plaatste in het labo gegaan worden om het systeem terug te zetten naar normaal bedrijf.

Op afstand, maar dan vanop school

De mogelijkheden om op afstand systemen te testen worden volgend academiejaar binnen deze domotica-vakken verder uitgerold. Zo’n cursusprogramma bestaat enerzijds uit live labo’s in het lab Smart Buildings & IOT, met focus op hardware, aansluitingen en testen. Anderzijds faciliteren virtuele en echte labo’s op afstand de mogelijkheid om de software onder de knie te krijgen en problemen op afstand te kunnen oplossen. Elke student kiest binnen dit differentiatiepakket een methode of combinatie van methodes. Het uiteindelijke gemeenschappelijke doel dat heel concreet is geformuleerd, wordt door iedereen behaald. Wie graag zelf accenten legt, kan dit doen en beschrijft deze in het in te dienen portfolio. Als kers op de taart zal vanuit het labo of van thuis uit in een domoticasysteem uit de praktijk ingelogd kunnen worden om testen uit te voeren. Concreet zal dit een residentiele woning of een opstelling in een bedrijf zijn, al dan niet internationaal. Dit concept kadert binnen sneukelstages en/of (domotica)stages bij derdejaars die dan als buddy optreden.

Meer weten of nu al getriggerd om ook aan de slag te gaan?

Stuur een mailtje naar joachim.goeminne@odisee.be

Onderwijsgroep technologie- Joachim Goeminne