Wat is jouw DNA? Beginsituatie in kaart.

Bij de onthaaldagen vullen studenten een digitale vragenlijst in waarin ze bevraagd worden over hun beginsituatie. Hieronder zie je een voorbeeld van een vragenlijst die gebruikt wordt in de lerarenopleiding, tweede opleidingsfase. De informatie wordt gedeeld met alle betrokken collega’s.

Deze vragenlijst  is een vorm van pre-assessment (meer bepaald een strength-based assessment: een assessment waarin vertrokken wordt vanuit de sterktes van de student) waarmee collega’s aan de slag kunnen. Enkele mogelijkheden:

  • Indien studenten aangeven dat ze bij het leren nood hebben aan rust of weinig prikkels kan de docent nadenken hoe hij/zij prikkelvrije ruimtes/momenten kan ontwerpen tijdens het lesgeven.
  • De droom van studenten kan gebruikt worden als kennismakingsmoment in de leergroepen (gekoppeld aan de stages in de lerarenopleiding) waar de dromen van de studenten worden uitgeknipt, studenten op zoek gaan naar wie bij welke droom hoort om vanuit de bespreking van die dromen over te gaan naar persoonlijke leerdoelen bij de stage. (Of nog beter: werken met mytalentcompass)
  • Verworven sterktes kunnen ingezet worden bij de lessen: een student kan uitleg geven/demonstreren/op een eigen manier aantonen dat hij de doelen van het vak bereikt,…
  • Talen van studenten actief inzetten tijdens lessen/ in de stagecontext.
  • ….

 

Ideeën genoeg dus om van hieruit gedifferentieerd aan de slag te gaan.

 

Studiegebied Onderwijs- Lager Onderwijs

Hadewijch De Doncker en Valerie Diels

 

Meer?