Wekelijkse coachingsessies met alle studenten van een opleiding

De opleiding Kleuteronderwijs Brussel ging op zoek naar een manier om de groei van studenten maximaal te stimuleren. Ze kozen ervoor om structureel plaats te maken voor wekelijkse coachingsessies met studenten.

Wanneer?
  • Elke donderdagvoormiddag : 9-13u
Aanwezigen?
  • Alle studenten en docenten van de hele opleiding zijn aanwezig.
  • Aanwezigheid van de studenten is verplicht.
Ruimtes?
  • Eén grote ruimte waarin aanbod wordt gedaan door de docenten zoals bijv. uitleggen van zelfstandig te verwerken leerdoelen, feedback bij het proces van een opdracht.
  • Ruimtes waar studenten samen kunnen werken en in gesprek kunnen gaan met docenten.
  • Stille ruimte: ruimte waarin enkel in stilte kan gewerkt worden.
Opbouw?

Elke sessie start met een gezamenlijk moment. Dit moment is meestal muzisch. Er is telkens een andere docent die dit voorbereidt.  Deze frisse gezamenlijke start zorgt voor samenhorigheid en is groepsdoorbrekend.

Vervolgens kunnen studenten aan de slag.

Er is een aanbod door docenten georganiseerd.

  • groepsaanbod (bijv. muzisch monitoraat, taalcoaching, feedup voor bezoek aan externe organisatie, workshops rond growth mindset (2019-2020),…)
  • individueel aanbod (bijv. weekplan bespreken, reflectie-oefening,…)

Uitzonderlijk worden sessies verplicht gemaakt (bijv. gesprek over persoonlijke leerdoelen bij leergroepbegeleider).

Studenten kunnen intekenen op dit aanbod via een document waarin het aanbod, het tijdslot en het aantal studenten per aanbod staan opgelijst.

Studenten gaan op het afgesproken uur naar de docent waarvoor ze inschreven.

Er is ook een aanbod waar studenten elkaar coachen (bijv. samen ukelele spelen): ook dit moment wordt opgenomen in het overzichtsdocument. In de toekomst willen ze studiegroepjes organiseren waarbij studenten samen een cursus doornemen (leren leren).

Studenten die niet ingaan op het aanbod zijn samen/alleen aan het werk. Stoten ze dan op een probleem dan kunnen ze zelfs nog on the spot inschrijven bij een docent (via inschrijvingslink).

Administratie?

De coördinator maakt op de P-schijf een planning van de coachingsmomenten  voor het hele semester. Daarin staat aangeduid welke opleidingsfases wanneer aanwezig zijn en welke docenten aanwezig zijn.

Docenten noteren ten laatste een week voor het coachingsmoment welk aanbod ze zullen doen voor hoeveel studenten en hoeveel tijd hiervoor moet uitgetrokken worden.

De coördinator maakt op basis hiervan een inschrijvingstool (google drive document) waarop studenten kunnen inschrijven.  Het aanbod, tijdslot en het aantal studenten per aanbod staan hierin opgelijst. Dit document wordt door het opleidingshoofd via Myday verspreid.

(Er werd bij de start van het academiejaar gewerkt met Tolinto maar dit was niet flexibel genoeg. In de google drive kunnen docenten last minute wijzigingen doen).

 

Bachelor Kleuteronderwijs Brussel

Ruth Alberts en Els Mertens