Zelfevaluatie als motor voor leerwinst

Bij evaluatie denken we meestal aan docenten die studenten beoordelen. Maar studenten kunnen ook zelf het heft in handen nemen. Voor het vak Engels legden studenten aan het begin van de lessenreeks een zelfevaluatietest af. Zo konden ze hun eigen niveau bepalen voor de Engelse werkwoordtijden. Op basis van hun score kregen ze toegang tot oefeningen met aangepaste moeilijkheidsgraad.

First things first: de leerlijn

Studenten Accountancy beginnen met een groot verschil in voorkennis aan de lessen Engels: sommigen hebben een stevige bagage Engelse grammatica meegekregen vanuit het secundair onderwijs terwijl anderen enkel over elementaire kennis beschikken.

Om de doelstellingen helder te krijgen stelden we een leerlijn op: wat is het einddoel voor dit onderdeel van de Engelse grammatica en hoe kunnen studenten tot dat einddoel geraken?

Pre-test

Via Toledo boden we een kort testje aan dat studenten op eigen tempo aflegden. De vragen varieerden in moeilijkheidsgraad van basisniveau tot gevorderd. Op het einde van de test kregen studenten hun resultaat te zien, samen met een overzicht van de vragen die ze foutief beantwoordden.

Aan de slag

Op basis van hun score op de test werden studenten via Toledo naar een set oefeningen geleid die correspondeerde met hun niveau. Daarvoor gebruikten we de optie ‘adaptieve inhoud’. Om hun vooruitgang te checken konden ze de test daarna nog eens afleggen; was hun score deze keer hoger dan kregen ze toegang tot een moeilijkere set oefeningen, enzovoort. Op die manier boden we ook aan sterkere studenten voldoende kansen om bij te leren.

Dit vond één van de studenten er zelf van :

Handelswetenschappen en bedrijfskunde – Accountancy-Fiscaliteit – Engels 1

Isolde Vande Walle

Meer?

Tomlinson, C. (2015). Teaching for Excellence in Academically Diverse Classrooms, p.5 van de pdf (p.208): The Classroom is Assessment-Centered.