Basiskennis wiskunde wordt sowieso gemakkelijk met SOWISO

Tegen het herfstverlof moeten alle studenten van het eerste jaar EM (Elektromechanica) dezelfde basiskennis wiskunde hebben. Dit is niet evident! Er is namelijk tussen de studenten een groot niveauverschil. Sommige kregen in de 3e graad secundair onderwijs bijvoorbeeld 8 uur wiskunde en andere amper 2 uur. Om aan de noden van elke student te kunnen voldoen werd met het wiskunde softwarepakket SOWISO gestart. (Bekijk ook de interne professionalisering over Sowiso).

Opvatting lessen

De lessen zijn opgevat als werkcolleges. Deze zijn niet verplicht en er wordt enkel vraaggestuurd gewerkt. Via een studieschema op Toledo weten de studenten wanneer welk onderwerp aan bod komt en wat van hen verwacht wordt.

Aan het begin van het semester oefenen de studenten de basiskennis. De studenten doen dit tijdens de werkcolleges op hun eigen tempo. De docent vraagt wel dat de studenten, die denken meer uitleg nodig te hebben, zich vooraan in het lokaal zetten zodat zij vlot uitleg kunnen vragen. Het inoefenen gebeurt via oefeningen met de software SOWISO. Om te bewijzen dat de studenten de basiskennis onder de knie hebben, moeten ze tegen een deadline via SOWISO 3 toetsen maken. Op deze (formatieve) toetsen moeten de studenten telkens minimum 70% halen.

De 3 testen dienen als voorbereiding op de summatieve evaluatie. Deze evaluatie zal klassiek afgenomen worden op papier na het herfstverlof.

Feedback 

Voorbeeldoefening, let op het keuzemenu onderaan.

Wanneer de student een toets maakt, kan hij vragen aan het systeem om te tonen wat hij al juist of fout heeft. Als blijkt dat hij een aantal fouten heeft, dan kan de student bij een bepaalde opdracht doorklikken naar de achterliggende theorie.

 

 

 

De student kan een tip vragen:

 

 

 

 

 

 

 

 

of de oplossing stapsgewijs bekijken:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elke toets kan 4 keer gemaakt worden. Waarbij het soort opgave dezelfde is, maar met andere cijfers. Dit is vooral nodig voor de studenten die zeer weinig voorkennis van wiskunde hebben.

De studenten die naar de werkcolleges kwamen, waren steeds actief bezig. De studenten stelden vragen aan de docent en gingen ook onderling in overleg.

Niet alle studenten maakten de 3 formatieve toetsen. Naar mate de leerstof, en dus ook de hoeveelheid, vorderde, haakten meer en meer studenten af. Maar de gemiddelde score van de studenten die de toetsen wel bleven maken, steeg. Hieruit kan dus geconcludeerd worden dat studenten die blijven volhouden tot het einde, betere scores halen.

Studenten die hun toetsen maken, hebben goede punten, maar slechts een klein deel ervan heeft ook goede punten behaald op de summatieve evaluatie. Dit kan te maken hebben met situatie waarin de evaluatie doorging. De studenten oefenden de leerstof in via SOWISO thuis of in een kalslokaal. De summatieve evaluatie werd opgevat als een examensituatie.

Tot slot

SOWISO is geen wondermiddel om studenten iets te doen leren. Het is wel een meerwaarde op het vlak van feedback. Ervaring heeft geleerd dat SOWOSI de scores die studenten halen op Wiskunde niet verhogen.

Technologie – Elektromechanica – Wiskunde (1 Basiswetenschappen)

Annemie Vermeyen

Graag meer info over Sowiso: volg dan de interne professionalisering hierover op 13 februari 2020.