Peerfeedback voor laboverslagen

Spendeer je ook ettelijke uurtjes aan het rijkelijk voorzien van feedback op laboverslagen? Heb je ook het gevoel dat, om studenten tijdig te kunnen bijsturen, deze feedback beter op het moment zelf gegeven wordt, maar is je beschikbare tijd te beperkt?

Werken met een labobuddy voor peerfeedback en het voorzien van een goede feedback/verbetersleutel zou hier een oplossing kunnen bieden.

‘Probleem’ schetsen:

Tijdens de labosessies ‘Microscopie’ van de PBa-opleiding Chemie stelde men vast dat de tweewekelijkse feedback op hun labotekeningen amper werd bekeken en deze de studenten onvoldoende motiveerde om bij te sturen. De docent stak hier wekelijks enkele uurtjes tijd in maar zag studenten week na week dezelfde fouten maken.

Huidige aanpak labosessie:

Start labo

Aan een labosessie ‘Microscopie’ nemen ongeveer een 20-tal studenten deel en een labo duurt ongeveer 4u. Het labo start met een theoretisch halfuurtje waarin de doelstelling(en) van het labo en de te onderzoeken preparaten worden toegelicht én waarbij ze een overzicht krijgen van hoe een goed laboverslag/tekening er dient uit te zien.  Per labo dienen studenten ongeveer 4-8 preparaten te onderzoeken/tekenen.

Er wordt afgesproken dat studenten zich eerst tot hun labobuddy wenden voor hulp bij vragen. Pas indien de labobuddy de student niet kan helpen, wordt de docent aangesproken.

Tijdens labo

Zodra de student een eerste preparaat onderzocht heeft en bijhorende microscopische tekening gefinaliseerd heeft, wendt hij zich samen met zijn labobuddy tot de docent. De docent overloopt met beide studenten de eerste tekening en geeft duidelijk aan wat goed is, wat ontbreekt en wijst hen op fouten. De labobuddy ziet hier voor het eerst een tekening van een medestudent en ‘leert’ hoe feedback dient gegeven te worden. De overige preparaten worden individueel bekeken en getekend maar de student kan steeds beroep doen op zijn labobuddy voor feedback.

De docent helpt waar nodig maar verbetert enkel de eerste tekening. Het is niét de bedoeling dat de docent tijdens het labo álle microscopische tekeningen van feedback voorziet. De docent blijft wel aanwezig, stuurt studenten bij en biedt de nodige ondersteuning bij vragen.

Einde labo

Aan het einde van de laboreeks wordt er extra peerfeedback voorzien. Studenten krijgen het overzicht waaraan de microscopische tekeningen dienen te voldoen en gaan aan de slag om de verslagen van hun labopartner van feedback te voorzien.

Voor deze peerfeedback wordt er 15-20 min uitgetrokken en een verbetersleutel met een lettersysteem voorzien.

Indien één van bovenstaande zaken ontbreekt of door de labobuddy als foutief wordt aanzien, wordt de letter op het verslag geschreven. Bij twijfels of onduidelijkheden kunnen studenten zich steeds tot de docent wenden.

Ervaring studenten en docent:

Studenten ervaren dit als positief. Ze krijgen onmiddellijk feedback over hun eerste tekening door zowel de docent als hun labobuddy en op het einde van het labo wordt hen meegedeeld (door de labobuddy) wat reeds goed is, wat ze dienen aan te passen en waar ze moeten op letten/aan werken in de volgende sessies.

Voor de docent scheelt dit niet enkel ettelijke uurtjes verbeterwerk, ook de kwaliteit van de verslagen en het resultaat van de eindtoets is er opmerkelijk op verbeterd.

Onderwijsgroep Technologie- Chemie- Microscopie

Annelies Roosens

Meer?