Begeleid zelfstandig leren

Studenten stromen in met een heel andere voorkennis. Sommige studenten zagen de inhouden al in hun vooropleiding, voor anderen is deze leerstof nieuw. Hoe vang je dit op?

De docent gaat voor begeleid zelfstandig leren rond het onderwerp ‘rekenkundige en meetkundige rijen’ en zet de 8 contacturen (die ze vorige jaar besteedde aan klassikale lestijd) om naar 6 contacturen zelfstandig leren met daarnaast 2 contacturen verdieping.

Voor de 6 contacturen zelfstandig werk voorziet de docent volgend stappenplan (uitgeschreven stappenplan met linken, doelen,… wordt op Toledo geplaatst).

  1. Theorie doornemen

Studenten verwerven zelfstandig de theorie en vullen de cursus aan. Dit kan op basis van hun voorkennis, filmpjes, een digitaal leerpad en een tekst. Studenten kiezen zelf op welke manier ze de theorie doorgronden. Studenten die deze inhouden al bezitten, mogen gewoon de cursus aanvullen. Het aanbod om op verschillende manieren de leerstof door te nemen,  werd door de studenten benoemd als één van de grootste sterktes van de aanpak. Nadien verbeteren ze het theoriegedeelte a.d.h.v. een verbetersleutel die op Toledo geplaatst wordt. Eventuele vragen bij de theorie konden gesteld worden op het forum op Toledo.

  1. Test

Studenten leggen een test af. Deze test werd gemaakt in het programma ‘Sowiso’. De docent probeerde eerst een test te maken in Toledo maar deze was echter niet ‘wiskundevriendelijk’. Het schrijven van wiskundige formules binnen Toledo was moeilijk en gaf een lelijke lay-out.

Studenten krijgen onmiddellijk feedback na het maken van de oefeningen (=oplossingswijze van foutgemaakte oefeningen wordt stap voor stap uitgeschreven.)

3. Oefentijd

Op basis van hun resultaten op de test, moeten studenten ofwel extra oefeningen maken (extra inoefening) of mogen ze oefeningen maken in de cursus (hoger niveau). De resultaten van de oefeningen kunnen ze opladen op Toledo. Pas als de oefeningen opgeladen zijn, verschijnt de verbetersleutel op Toledo.

Na dit traject, krijgen de studenten 2 live contacturen. Tijdens dit moment, gaan studenten die de leerstof goed onder de knie hebben onmiddellijk aan de slag met uitdagende oefeningen. De studenten die nood hadden aan meer begeleiding, krijgen een instructie voor ze aan de slag gaan met de meer uitdagende oefeningen.

Het interessante aan deze aanpak was dat er meer tijd gecreëerd werd om samen met studenten te werken aan uitdagende oefeningen. In de meer klassieke aanpak was er steeds tijd te kort om dit samen te doen.

Reflectie bij aanpak:

  • Deze aanpak vraagt veel voorbereidingstijd van de docent (goede leermaterialen zoeken, stappenplan uitschrijven,…). Voordeel: dit materiaal kan wel volgend jaar opnieuw gebruikt worden.
  • Studenten geven aan dat er voldoende tijd moet voorzien zijn om de opdrachten zelfstandig thuis te kunnen maken.
  • Studenten die het moeilijk hebben met ‘rijen’, vonden dat ze nog meer ondersteuning nodig hadden. Het idee is om volgend academiejaar na stap 1 een contactuur in te richten, waar de vragen die op het forum gepost zijn, beantwoord worden en indien nodig enkele oefeningen onder begeleiding van de docent gemaakt kunnen worden.

Onderwijs- Educatieve bachelor secundair onderwijs- Rijen, probleemoplossend denken en ICT

Ilse Trappeniers

 

Meer?