Stevig uit de startblokken: coachingsprogramma voor startende studenten.

De coachingsmethodes van ‘Stevig uit de Startblokken’ helpen studenten met meer zelfvertrouwen te starten aan hun opleiding.

Ook voor studenten die in hun leven al heel wat watertjes doorzwommen hebben, kan het starten van een opleiding aan de hogeschool een sprong in het onbekende zijn. Met als doel om drempels te verlagen voor studenten die op latere leeftijd (25+) de stap naar het hoger onderwijs zetten, werd daarom binnen de opleiding Gezinswetenschappen ‘Stevig uit de startblokken’ opgestart. Met steun van het E.S.F. (European Social Fund) en in het kader van het programma ‘Levenslang leren in het hoger onderwijs’ werd hieraan sinds 2017 gewerkt. Het project, dat binnenkort afloopt, resulteerde in de totstandkoming van een multi-inzetbaar vormingspakket dat het bestaande aanbod van studiebegeleiding aanvult. Een woordje uitleg.

“Ik vond het al een mooie ervaring. De stress droop er deze morgen af. Tegen de avond voel je je al behoorlijk op je gemak. Super, dankjewel!” *

Doordat volwassenen hun studies meestal combineren met werk en/of gezin, is studeren voor deze groep vaak een extra zware belasting. De opleiding gezinswetenschappen kent een lange traditie in onderwijs aan volwassenen, dat voor velen onder hen een manier voor zelfontplooiing en zelfs een tweede kans kan zijn. De visie inzake sociaal geëngageerd en inclusief onderwijs wordt dan ook voortgezet met ‘Stevig uit de Startblokken’. Hoewel het basisidee van het coachingsprogramma is om bij te dragen tot de inclusie van volwassen studenten die zich bij de start van hun studies in het hoger onderwijs onzeker of kwetsbaar voelen, kan het echter zonder meer ook ingezet worden in onderwijs voor andere leeftijden en werkingen buiten het onderwijs. Door de nadruk op transversale vaardigheden zijn ze nuttig voor alle professionals die zich inzetten voor levenslang leren.

Dit heeft mij duidelijk gemaakt dat je met het nemen van kleine stapjes je vooropgesteld doel kan bereiken. Verder is het nog eens duidelijk geworden dat je er niet alleen voor staat”.

Om het eerste jaar van je opleiding succesvol te doorlopen zijn onder andere doorzettingsvermogen, sociale vaardigheden en zelfredzaamheid belangrijk. Tijdens twee coachingsdagen, net voor en een maand na het begin van het academiejaar, gaan de studenten onder begeleiding van een coach en vooral met elkaar rond deze thema’s aan de slag. Via interactieve werkvormen wordt het groepsgevoel versterkt en besproken hoe om te gaan met twijfel, haalbare doelen en potentiële struikelblokken. Achteraf kunnen de studenten feedback geven, die gebruikt werd en wordt om het programma mutatis mutandi aan te passen. Hieruit merkten we alvast dat studenten veel hebben aan het besef er niet alleen voor te staan. Deelname aan de coachingsdagen, die dit jaar voor een derde keer plaatsvonden, is gratis en studenten kunnen kiezen om zich in te schrijven voor één dan wel twee datums.

 “Ik vind het vooral fijn om te horen dat iedereen met dezelfde twijfels en uitdagingen moet leren omgaan”.

‘Mijnenveld’, interactieve werkvorm rond groepsdynamiek.

Om de resultaten en methodes van de coachingsdagen tijdens dit eerste jaar te verankeren, werd daarnaast gewerkt aan een tastbare en visuele tegenhanger: een studieagenda. Naast een fraai vormgegeven en zeer gebruiksvriendelijke agenda is het vooral een hulpmiddel vol tips ’n tricks om te studeren, te plannen, feedback te  geven en krijgen, om te gaan met stress en dergelijke meer. Met treffende quotes en originele hulpmiddeltjes wil de agenda op regelmatige basis ook inspireren, ontspannen en zelfs wat afleiden. Dit deel van ‘Stevig uit de Startblokken’ werd ontwikkeld in samenwerking met Groep intro en uitgebracht in 2018. Tijdens het academiejaar 2018-2019 kregen alle eerstejaarsstudenten Gezinswetenschappen deze agenda, en een tweede, herwerkte druk is binnenkort beschikbaar voor geïnteresseerden.

Voorbeeld uit Debusschere, R., Van Ighem, C., Raemdonck, A., Robberechts, J. & Reynders, A. (2018) Studie agenda boordevol tips & tricks. Brussel, Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee).

31 december 2019 is het officiële einde van het project, dat zich van juli tot december in de ‘disseminatiefase’ bevindt. Om een duurzame inbedding van de coachingsmethodes te garanderen, is er ook een derde luik uitgewerkt: de vorming van toekomstige coaches en trainers. Tijdens de disseminatiefase bieden we train-de-trainer sessies aan voor geïnteresseerde organisaties, zowel binnen als buiten het onderwijs. Hierna zal het mogelijk zijn om een digitale versie in de vorm van een draaiboek met methodiekenfiches te raadplegen, waar coaches in spe op een zelfstandige basis mee aan de slag kunnen. Zo hopen we te kunnen blijven bijdragen aan hogere slaagkansen bij studenten en een inclusiever hoger onderwijs, maar ook vormingen binnen allerlei kaders te inspireren.

         “Beter voorbereid. Wat zelfzekerder. Nog meer zin!”

(*Antwoord van studenten op de vraag ‘wat neem je mee’?)

BERICHT: Op vrijdagvoormiddag 15 november organiseren we op Odisee campus Schaarbeek een uitwisselingsmoment over inclusie-bevorderende initiatieven voor startende studenten in het hoger onderwijs. Alle deelnemers krijgen een ‘Stevig uit de startblokken’ studieagenda mee naar huis.

Inschrijven via: https://formulier.odisee.be/nl/inclusie-bevorderen-bij-startende-studenten

 

Sociaal Agogisch Werk – Gezinswetenschappen

Willem Scheire (Willem.scheire@odisee.be)

 

Meer?