Betrokkenheid vergroten door keuzes aan te bieden

Door studenten keuzes aan te bieden, vergroot hun betrokkenheid. Voor een opdracht voor het vak Nederlands 2 hebben studenten Accountancy-fiscaliteit en Financie- en verzekeringswezen verschillende keuzeopties. Ze hebben keuze op het vlak van het onderwerp, de output en de samenwerkingsvorm.

De opdracht
De bedoeling is dat studenten in de loop van het semester één mondelinge opdracht doen met daaraan gekoppeld een schriftelijke opdracht. Van de mondelinge output moeten ze een filmpje maken. Voor de mondelinge output kunnen studenten kiezen voor een debat, een presentatie of een vergadering. De schriftelijke output is een verslag: een inhoudelijk verslag, een reflectieverslag of een vergaderverslag.

Studenten kiezen bovendien op welke manier ze willen samenwerken. Ze kunnen bijvoorbeeld individueel werken, al kan dat niet bij alle opdrachten. Voor een aantal opdrachten kunnen ze in duo’s of kleine groepjes werken en er zijn ook opdrachten voor groepjes van 4 tot 6 personen.

Ook qua thema’s zijn er keuzes. Studenten kunnen kiezen om een controversieel economisch thema uit te werken, verder te werken op het thema bedrijfscommunicatie uit het eerste semester, een interview met een stagestudent voor het vak ‘Verkenning werkveld’ uit te werken, te vertrekken vanuit een bezoek aan het Afrikamuseum of vanuit een hogeschoolproject rond differentiatie (de laatste twee opties zijn keuzes voor een niet-economisch thema).

Bekijk hier de volledig uitgeschreven opdracht voor de studenten.

Ervaring leert ons dat studenten het moeilijk hebben om keuzes te maken, daarom gaven we studenten de nodige begeleiding bij deze keuzeopties.

Stap 1: opdrachten communiceren
Studenten krijgen een duidelijk overzicht van de verschillende opdrachten. Er is een beknopt overzicht beschikbaar en daarnaast per opdracht een fiche met meer uitleg. Studenten krijgen bovendien de kans om tijdens een lunchsessie meer uitleg te komen vragen aan de docent.

Stap 2: plannen
Studenten krijgen daarna een week de tijd om hun planning op te stellen. Ze moeten natuurlijk een opdracht kiezen, maar ze moeten die keuzes ook bewust maken. Ze selecteren de leerdoelen waarop ze zullen inzetten en ze verwoorden waarom ze dat zullen doen. Ze moeten hun planning ter goedkeuring indienen bij de docent. Ze reflecteren over hun keuzes en hun planning in hun portfolio. Op het einde van het semester moeten ze hun portfolio verdedigen bij hun docent.

Stap 3: werkruimte
In de loop van het semester zijn er een aantal momenten waarop studenten feedback kunnen komen vragen aan hun docent. Ze kunnen bijvoorbeeld komen met de uitgewerkte versie van hun planning, met vragen die ze hebben bij de uitwerking, met een eerste versie van hun filmpje…

Handelswetenschappen en bedrijfskunde – Accountancy-fiscaliteit en Financie- en verzekeringswezen – Nederlands 2

Liesbet Raus

Meer?

–          Vrieling, E. (2014) Zelfgestuurd leren kun je niet zelfgestuurd leren. Uit Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 35(1) ,p. 15-28

–          Leer de student leren.

–          Kostons,D.,  Donker A.S. & M.-C. Opdenakker, M.-C.  (2014) Zelfgestuurd leren in de onderwijspraktijk. Rijksuniversiteit Groningen