Rijk leermateriaal: hoofdstuk uit cursus gaat digitaal

Om studenten op eigen tempo leerstof te laten doornemen met maximale ondersteuning, werd er een volledig online hoofdstuk aangeboden. Dit hoofdstuk verving de hoorcolleges die normaal gegeven werden over het hoofdstuk. Verschillende korte filmpjes werden opgenomen, steeds maximaal 15 à 20 minuten.

Het eerste filmpje werd opgenomen via Kaltura waarbij een klassieke powerpoint werd gebruikt. In een tweede filmpje werd er gebruikt gemaakt van de Neo Smartpen. Zo konden er in dit filmpje oefeningen  worden uitgeschreven op papier terwijl er een opname gebeurde van de uitleg van de docent. In wetenschappelijke richtingen is het niet altijd evident om steeds een powerpoint te maken en daarvoor zijn handgeschreven bordschema’s handig. Met de Neo Smartpen kun je dus heel eenvoudig lesopnames maken zoals je aan het bord zou lesgeven.

Studenten kregen vervolgens oefeningen aangeboden die ze zelfstandig moesten oplossen. Voor wie het niet lukte, waren er filmpjes beschikbaar waarin de oplossingsstrategie werd uitgelegd (opgenomen via de PaperTube app gecombineerd met de Neo Smartpen).

Studenten kregen door deze rijke leermaterialen ondersteuning: wie het nodig had, kon de filmpjes meermaals bekijken en oplossingsstrategieën werden uitgelegd voor wie het moeilijk had. Wie geen nood had aan extra uitleg, kreeg deze niet ongewenst aangeboden.

Industriële wetenschappen en technologie- Bachelor Chemie – Algemene chemie 1B

Petra Lommens