Geen tijd voor feedback?

Feedback, het is een belangrijk aspect in het leerproces van studenten. Maar het kan toch zoveel tijd in beslag nemen! Zeker als de beschikbare tijd beperkt is en je elke student feedback wenst te geven. Tijdens de lessen ‘Tekenatelier’ van de PBa-opleiding Bouw stelde men dit, naast de matige motivatie van sommige studenten, ook vast en is men de uitdaging aangegaan. Wat als we nu eens de studenten zelf feedback aan elkaar zouden laten geven?

Even kort schetsen: in de eerste fase leren de studenten bouwkundige plannen en details met de hand tekenen. Aan het begin van elke tekensessie, die 4u duurt, legt de docent de opdracht uit en herhaalt hij kort de nodige theoretische aspecten en de doelstellingen die op het einde van de tekensessie dienen te worden behaald. Om het overzicht te bewaren, gebeurt dit via een bordschema. Op het einde van de tekensessie geven de studenten de tekenopdracht af. In elke groep zitten 20 à 25 studenten.

Om tot een goed leereffect te komen is het noodzakelijk dat de studenten na hun eerste tekening voldoende persoonlijke feedback krijgen. Dit gaat over hun tekenstijl (m.a.w. de leesbaarheid en ondubbelzinnige communicatie van de tekening) en de juistheid op bouwkundig vlak. Maar in een tekensessie van 4u, 25 studenten persoonlijke feedback geven, is moeilijk. Zeker als studenten tussendoor ook vragen stellen over de nieuwe tekenopdracht. Bijkomend is de motivatie van sommige studenten beperkt. Op een efficiënte manier feedback geven en motiveren was de uitdaging!

Om beter te kunnen inzetten omtrent feedback en motivatie, werd in de eerste plaats de inhoud van de tekenopdrachten enigszins beperkt. (Want op zich maakt het weinig verschil of een student 6 of 8 details kan tekenen met de hand.) Daarnaast besloot de docent om peerassessment toe te passen. Op het einde van elke tekensessie beoordelen de studenten per 2 elkaars tekeningen. Op de achterkant van de tekening noteert student B wat hij goed en minder goed aan de tekening van student A vindt.

Tekening van student A
Feedback door student B bij de tekening

Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de studenten tijdens het opleidingsonderdeel ‘Portfolio’ een sessie hebben gekregen omtrent feedback geven en krijgen. Dit is belangrijk om tot opbouwende feedback te bekomen.

Zodra de feedback is geven, worden de tekeningen ingediend. Tijdens de volgende les komen de studenten per 2 bij de docent. Zowel hun tekening als de feedback wordt besproken. Op deze manier leren de studenten van elkaar en stijgt de motivatie om het de volgende keer beter te doen. En het belangrijkste voordeel: aangezien de studenten nu per 2 kwamen, duurde de totale feedbacktijd ongeveer de helft zo lang en stegen globaal de prestaties van de studenten omwille van deze betrokkenheid.

 

Technologie – Bouw – Tekenatelier 2

Filip Van Langenhove

Meer?