Casusgericht onderwijs

Hoe breng je de student maximaal in contact met het werkveld als het werkveld overbevraagd wordt? Breng het werkveld naar school aan de hand van casussen met levensechte situaties en beeldmateriaal.

In het OPO microbiologie gingen we aan de slag met casusgericht onderwijs waarbij theorie en praktijk volledig geïntegreerd werden. Via co-teaching beslisten de 2 docenten welk deel zij voor hun rekening namen, waar hun expertise ligt, onafhankelijk of het nu theorie of praktijk is.

Hoe werd het casusgericht onderwijs aangepakt? Theorie en labo werden op elkaar afgestemd. Waar mogelijk konden de studenten aan de slag in het labo. Aan de andere kant daalde het aantal hoorcolleges en werd een selectie van de powerpoints ingesproken. Hierbij werd grondig nagedacht welke instructies en inhouden essentieel waren om aan de slag te gaan met de casussen.

Studenten konden de powerpoints bekijken om het labo of werkcollege voor te bereiden of op het moment zij deze nodig hadden. Just in time en indien nodig meermaals, werd de nodige theorie door de student doorgenomen waardoor niet alleen de relatie tussen de aangeboden theorie en de echte werkveldsituaties direct duidelijk werd maar studenten ook zelf konden kiezen voor extra ondersteuning door de powerpoints meermaals door te nemen.

Casussen tijdens de werkcolleges bevatten steeds beeldmateriaal vanuit het werkveld. Echte werkveldsituaties dus, dit maakte de lessen betekenisvol voor de studenten. De student kreeg info over de labo-analysen en laboresultaten. Via deze info en het verkregen beeldmateriaal konden de studenten samen de kritische verwerking doen en de correcte kiem identificeren. Real-life situaties met de focus op integratie van theorie en praktijk.

Door deze manier van aanpak kon de student de leerdoelen die hij/zij moest verwerven op het einde zowel verwerven via horen, zien of doen maar werd de student niet alleen in het labo in contact gebracht met de echte werkveldsituatie, maar ook tijdens de werkcolleges en de theorie.

Studiegebied gezondheidszorg- Bachelor Biomedische laboratoriumtechnologie – Labo microbiologie

An Beckers en Charlotte Persijn

Meer?

  • Dit voorbeeld is mooi te linken aan HILL-model (High Impact Learning that Lasts).