Flipped learning met pre-test

Bij “flipping the classroom” verwacht je dat studenten zich inwerken in de leerinhouden voor ze naar de les komen. De contacturen worden daarna optimaal gebruikt om vragen te beantwoorden, uit te breiden en te verdiepen. Hieronder een uitgewerkt voorbeeld uit Industriële Wetenschappen en Technologie.  

De docent expliciteert vooraf in een inleidende les wat flipped learning is en waarom hiermee in de volgende lessen gewerkt zal worden. Er worden 5 lessen flipped gegeven. Op Toledo staat voor elke les een studiewijzer met daarin wat verwacht wordt van de voorbereiding, hoe de contactmomenten ingevuld zullen worden en welke nieuwe leerdoelen zouden moeten bereikt worden.  

Studenten hebben de keuze om wel of niet naar de oefenlessen te komen. Sommige studenten hebben door hun vooropleiding al een brede achtergrondkennis en hebben dus niet alle lessen nodig. Ze kiezen zelf wanneer ze aansluiten op basis van de doelen van de les.

Op het einde van de inleidende les mogen studenten kiezen of ze in duo’s of zelfstandig de opdrachten zullen uitvoeren die bij de flipped lessen horen.

Voorbereiding

Studenten gebruiken voor de voorbereiding het e-book. Daarin worden de leerinhouden op verschillende manieren (tekst, filmpjes, beelden,…) aangereikt. Na de voorbereiding dienen de studenten een pre-test af te leggen met 5 à 10 vragen die de essentie van de leerstof vatten. Enkel de studenten die de test aflegden, zijn welkom in de les.

Les

Bij de start van de les wordt feedback gegeven op de pre-test. Vragen waartegen het meeste fouten werden gemaakt, worden het uitgebreidst besproken.

De rest van de les wordt georganiseerd als vraaggestuurde werktijd. Studenten werken individueel en in duo’s aan de opdrachten en vragen hulp/ feedback aan de docent wanneer ze het nodig vinden. De opdrachten kunnen enkel worden opgelost als studenten de leerstof vooraf hebben doorgenomen.

Industriële wetenschappen en technologie- opleiding bouw – Bouwtechnieken Gebouwen 2

Stijn Van der Meersch

Aandachtspunten bij flipped learning:

  • Studenten moeten tijd hebben om de lessen goed te kunnen voorbereiden. Er moet dus voldoende tijd voorzien worden tussen elke les om de leerstof vooraf te kunnen doornemen.
  • Studenten en docenten geven aan dat als meerdere docenten in een opleiding flipped aan de slag gaan, het heel moeilijk wordt om dan voor al die vakken voorbereid naar de les te komen.
  • Je hoeft niet alle lessen flipped aan te pakken, je kan er ook voor kiezen om slechts voor 1 of 2 lessen de klas te flippen.

Meer?