Het algemene examenvragenklassement

Woensdagvoormiddag, de derde les over ‘betonnen vloeren’ is gestart. Afgaande op de reacties van de studenten, merk je dat weinig studenten nog iets hebben onthouden uit de vorige hoorcolleges. Je raakt gefrustreerd. Je beseft dat weinig studenten, buiten de hoorcolleges, met de leerstof bezig zijn. Maar wanneer je tijdens het hoorcollege plots het (magische) woord ‘examen’ laat vallen, zijn plots alle oren gespitst. Wat als je deze externe bron van motivatie, ‘het examen’, zou gebruiken om de betrokkenheid van de studenten te vergroten? Bijvoorbeeld door studenten zelf examenvragen te laten bedenken.

Om studenten te laten nadenken over een bepaald deel van de leerstof, tijdens het hoorcollege, wordt gebruik gemaakt van het herhalingsmoment: ‘De examenvraag’. Na het doceren van een bepaald onderwerp krijgen de studenten 5 à 10 minuten de tijd om een goede examenvraag over dit onderwerp te formuleren. Hierbij mogen de studenten onderling overleggen. Via de onlinetool Mentimeter en hun smartphone kunnen de studenten hun suggestie delen. De voorgestelde examenvragen worden integraal via de PowerPoint geprojecteerd.

Van zodra de meerderheid van de studenten een examenvraag heeft geformuleerd, overloopt de docent de examenvragen. De docent geeft aan waarom een vraag al dan niet relevant is. Dit gebeurt in interactie met de studenten en hierbij wordt gerefereerd naar de leerdoelstellingen.

De beste examenvragen per onderwerp worden door de docent  in een algemeen klassement gezet. De ranking gebeurt o.b.v. de relevantie en het niveau van de vraag (basis of gevorderd). Op het einde van de lessenreeks ontstaat zo een ‘algemeen examenvragenklassement’, met allemaal examenvragen die door de studenten zelf werden opgesteld. Uit de top 3 van dit klassement zal de docent minstens 1 vraag op het examen stellen.

Technologie – Bouw – Bouwtechnieken Gebouwen 1 & 2

Stijn Van der Meersch

 

Meer?

Activeer jouw lessen met Mentimeter