Verslaggeving 2.0

Van een toetscultuur naar een feedbackcultuur in onze verslaggeving! Niet elk verslag wordt nog summatief beoordeeld. Elke student krijgt de kans om te oefenen en te groeien om een correct verslag op te stellen vooraleer er punten gegeven worden.

Hoe pakten we dit aan? Bij het eerste verslag bekeek een medestudent het verslag en gaf hierop feedback. De student kreeg de kans om zijn verslag op basis van deze feedback aan te passen. Vervolgens deed de docent een korte check up van het verslag en gaf een A-B-C score (formatief) als indicatie zodat de student zicht krijgt of hij/zij na het aanpassen aan de hand van de feedback van zijn medestudent, in staat is om een goed verslag te maken. Vervolgens was het aan de student om hier het eigen leren in handen nemen en bij medestudenten of docent aan te kloppen om uit zijn/haar fouten te leren en bij een volgend verslag een beter score te halen als er wel summatief werd geëvalueerd.

Tijdens labo gaven studenten elkaar niet alleen feedback op elkaars verslag maar soms maakte de student samen met zijn labopartner het verslag. Studenten leren zo samenwerken in het labo maar ook bij de verslaggeving. De mogelijke discussie die ontstaat bij het opstellen van het verslag kan heel leerrijk zijn.

Daarnaast kregen studenten bij bepaalde opdrachten ook de keuze of ze het schriftelijk of mondeling rapporteren.

Studiegebied gezondheidszorg- Bachelor Biomedische laboratoriumtechnologie – Labo microbiologie

An Beckers en Charlotte Persijn

Meer?