Keuzetraject e-learning, ervaringsgericht leren of inclusie

Vanuit de Educatieve bacheloropleiding lager onderwijs campus Sint-Niklaas laten we onze studenten afstuderen met kleur. Dit doen we door studenten van fase 3 een keuzetraject te laten volgen.

Neem gerust een kijkje op het introductiefilmpje van de keuzetrajecten

Het keuzetraject omvat 16 studiepunten en is een clustering van volgende opleidingsonderdelen:  Keuze 3-1, Innovatiestage binnen Stage 3-2 en Bachelorproef 3. We laten studenten een heel jaar verdiepend en innovatief werken rond een thema vanuit een duidelijke intrinsieke motivatie. De student maakt zelf een keuze uit één van de drie keuzetrajecten, die gebaseerd zijn op volgende speerpunten van de opleiding: e-learning, ervaringsgericht leren of inclusie. We zijn ervan overtuigd dat we zo tot diepgaand leren komen en dat een student kan afstuderen met een extra troef vanuit een persoonlijke interesse en een verrijkend traject. Binnen ieder keuzetraject staat collegiaal leren centraal, gaande van o.a. een triadisch gesprek (student-coach mentor), deelname aan supervisies en team/co-teaching met een student of ervaren mentor. Ieder keuzetraject wordt begeleid door twee coaches, die tevens co-promotor zijn van de bachelorproef van hun groep van studenten.

De  student start in het eerste semester met het opleidingsonderdeel Keuze 3-1, dat plaatsvindt buiten de eigen stageschool. Het is de bedoeling dat de student vanuit een innovatiebad of een leerstage de transfer legt naar de innovatiestage in de eigen stageschool in het tweede semester. In het eerste semester start de student ook zijn bachelorproef op. Via de innovatiestage gaat de student sterk innoverend te werk binnen de klas- of schoolcontext. We doen op die manier aan co-creatie met diverse stagemogelijkheden binnen  keuze 3-1, het opzetten en uitvoeren van ontwerponderzoek via de bachelorproef en een innovatiestage in de stageschool. De bachelorproef is een persoonlijke verwerking van zelf verzamelde wetenschappelijke literatuur omtrent een bepaald onderwerp – dat gekoppeld is aan één van de drie keuzetrajecten – met een concreet innovatief product dat sterk toepasbaar is in het onderwijs. De innovatie- en de ingroeistage (dit is een intense vorm van werkplekleren op klas- en schoolniveau) vormen één geheel en sluiten we af met een triadisch gesprek.

Het keuzetraject vormt het sluitstuk van de opleiding en geeft een impuls aan de 21ste eeuwse vaardigheden, zoals zelfregulering, probleemoplossend werken, kritisch en creatief denken en samenwerken en innoveren. Naast de keuzetrajecten, kunnen studenten kiezen voor een traject internationalisering (studiemobiliteit binnen of buiten Europa of stagemobiliteit buiten Europa), waarbij de internationale ervaring een extra dimensie geeft bij het afstuderen. Studenten afstandsonderwijs die geen diploma hoger onderwijs hebben, volgen samen met de campusstudenten één van de drie keuzetrajecten.

Praktische info over ieder keuzetraject is te vinden op de stagewebsite bij Stage 3-2:

 

Onderwijs- Educatieve bacheloropleiding lager onderwijs

Reine  De Rudder