Co-teaching in het OPO Frans

Om tegemoet te komen aan de niveauverschillen tussen studenten, testen een docent Frans en een stagiaire Onderwijskunde tijdens een grammaticales of co-teaching mogelijkheden biedt om meer op maat van de student te werken.

Anke Baeyens deed stage en onderzoek in de lerarenopleiding rond differentiatie in het OPO Frans binnen lager onderwijs. Ze interviewde docenten en bevroeg studenten online op de 3 campussen die lager onderwijs aanbieden en ging aan de slag ondersteund door de collega’s van de lerarenopleiding Aalst. De samenwerking tussen deze collega’s leverde interessante ideeën op om nog meer te differentiëren in de opleiding.

In de lerarenopleiding staat congruent opleiden centraal, wat wil zeggen dat de manier waarop docenten lesgeven een voorbeeld moet zijn voor leraren in wording. Hieronder één voorbeeld van een les Frans waarin ze gedifferentieerd aan de slag gingen met studenten. De docent en de student werkten in co-teaching.

De les startte met een klassikaal deel waarbij studenten aan de hand van een Franstalig liedje en een tekst het onderwerp van de les ontdekten. Om nadien meer op maat te kunnen werken, werd de voorkennis over ‘le futur simple et le subjonctif’ getest. Alle studenten vulden een pre-assessment in. Ze gebruikten Go Formative, een gebruiksvriendelijke tool die verschillende vormen van assessment mogelijk maakt. Om een duidelijk beeld te krijgen van de voorkennis, gebruikten ze een quiz met vijf vragen over ‘le futur simple’ en vijf vragen over ‘le subjonctif’. Studenten konden aan de hand van een code inloggen en de quiz maken. Het invullen van de quiz verliep heel vlot. Ook de mogelijkheid om als docent de resultaten in real-time te bekijken, is een sterkte van deze tool. Naast een overzicht van alle vragen, kan de docent ook per vraag kijken hoe het gesteld is met de kennis van studenten.

Op basis van deze resultaten konden de studenten voor een niveaugroep kiezen, afhankelijk van hun voorkennis. We hadden drie niveaugroepen voorzien.

De eerste niveaugroep (blauw) was bedoeld voor studenten die zelfstandig aan de slag gingen met oefeningen en die geen nood hadden aan extra instructie over ‘le futur simple’ en ‘le subjonctif’. Deze studenten maakten voornamelijk oefeningen. Zij konden aan de hand van een verbetersleutel zelf de oefeningen verbeteren en indien nodig extra uitleg vragen. De tweede groep (wit) bestond uit studenten voor wie ‘le futur simple’ al aardig lukte, maar nog nood hadden aan extra instructie over de vorming van ‘le subjonctif’. Deze studenten hadden de mogelijkheid om tussendoor of nadien concrete vragen te stellen. Ook zij werkten met een verbetersleutel. Beide groepen werden begeleid door de docent Frans.

De derde groep (rood) was voor studenten die voor beide leerinhouden nood hadden aan extra instructie. In deze groep werden er ook oefeningen voorzien, maar alvorens ze die oefeningen konden maken, moest het gebruik en de vorming van de twee tijden eerst grondig opgefrist worden. Deze groep werd begeleid door de stagiaire. Zij legde de nadruk op de basis van de leerinhouden en maakte een duidelijk bordschema. Voor de oefeningen kregen deze studenten ook een verbetersleutel maar die werd minder actief gebruikt dan in de andere groepen, aangezien de oefeningen met de hele groep overlopen werden, waarbij iedere student eens aan het woord kwam. De studenten die toch iets sneller werkten, konden de oefeningen individueel maken en nadien zelf verbeteren.

Voor de drie groepen werd naast extra instructie (in de witte en rode groep) en oefeningen ook nog een spel voorzien om aan spreekvaardigheid te werken. De studenten kregen per niveaugroep de opdracht om hun medestudenten te controleren en te verbeteren indien nodig.

Enkele positieve bevindingen:

 • Go Formative biedt de mogelijkheid om snel naar de voorkennis van studenten te peilen, waarbij de docent onmiddellijk de resultaten kan raadplegen. Ook nadien kunnen de resultaten nog bekeken en gedownload worden. Als docent kies je er zelf voor of je de scores projecteert (al dan niet anoniem). In dit geval toonden de docenten de resultaten niet klassikaal en dat was voor een aantal studenten een opluchting. De student zelf kan zijn/haar eigen score wel zien, alsook het correcte antwoord per vraag.
 • De studenten waren in de niveaugroepen actief bezig met de leerinhouden. De betrokkenheid was groter dan in een klassieke les.
 • De studenten in de rode groep apprecieerden het dat er stap voor stap werd uitgelegd wanneer ‘le futur simple’ en ‘le subjonctif’ gebruikt worden, hoe die gevormd worden, wat de uitzonderingen zijn, … .
 • Er kan beter ingespeeld worden op de noden van studenten door de grote groep (hier +- 40) in kleinere groepjes op te splitsen, waardoor het voor studenten met spreekangst ook iets veiliger aanvoelt om aan het woord te komen.
 • De meeste studenten werken graag samen met medestudenten, zo kunnen ze elkaar ook ondersteunen waar nodig.
 • Door te differentiëren in het OPO Frans, krijgen studenten een goed voorbeeld (“congruent opleiden”) van hoe zij in hun lessen Frans zelf kunnen differentiëren naar niveau.
 • De voorziene leeractiviteiten konden afgerond worden binnen een contactmoment van 90 minuten.

Enkele aandachtspunten:

 • Sommige studenten zijn niet eerlijk voor zichzelf of kunnen zichzelf niet goed inschatten als ze een niveaugroep mogen kiezen. Het gevaar is dat zij kiezen om met hun vriend/vriendin samen te zitten in een groep waardoor zij mogelijks weinig bijleren.
 • Als docent heb je niet altijd op voorhand zicht op het aantal studenten per niveaugroep.
 • Ondanks de assistentie van de stagiaire, blijft het moeilijk om binnen de beschikbare tijd aan de noden van alle studenten tegemoet te komen.
 • Hoewel kleinere groepjes werden gevormd, waren toch niet alle studenten ‘zichtbaar’.
 • Co-teaching vereist een goede afstemming tussen de docenten die samen voor de klas gaan staan.

Studiegebied Onderwijs – Lager Onderwijs – Frans

Katrien Coppens & Anke Baeyens

 

Meer?