Meer leren bij evaluatie

In de leerlijn ‘Klinisch redeneren’ dachten docenten na hoe ze het leren van de studenten kunnen vergroten in hun evaluaties. Je leert in dit artikel hoe ze dit concreet aanpakken.

 

Belangrijk om weten is dat dat deze leerlijn niet los staat van andere leerlijnen. Doorheen de leerlijn ‘Klinisch redeneren’ wordt immers verder gebouwd op verschillende thema’s die behandeld worden in verschillende andere leerlijnen (nl. klinische deskundigheid, technische wetenschappen,…).

Eerste opleidingsfase: groepswerk-take-home exam

In de 1ste opleidingsfase ligt de focus op groepswerk. Een voorbeeld hiervan is het take-home exam, waar de studenten werken rond een casus in groepjes van max. 4 studenten en ze 24 uur de tijd hebben om het examen op te lossen volgens een bepaalde methodiek. De casus wordt gedeeld via Toledo en de volgende dag dienen de studenten in groep de oplossing mondeling te verdedigen. Op die manier kan hun redenering eventueel nog bijgestuurd worden en kunnen docenten checken of iedereen voldoende diepgaand de materie begrijpt. Er wordt hieraan een peer-assessment gekoppeld, zodat ze elkaar goede feedback leren geven. Studenten krijgen zowel een groeps- als een individueel punt.

Tweede opleidingsfase: two-stage exam

Vanaf AJ1920 wordt een nieuw evaluatieconcept toegepast in de 2de opleidingsfase, nl. een two-stage exam. In ‘Klinisch redeneren II’ ligt de focus op kwaliteit van het onderzoek: Is het diagnostisch correct uitgevoerd? Is het voldoende om de diagnostische vraag te beantwoorden? Moeten er opnames hernomen worden? En hoe stuur ik mezelf bij?… Het examen zal hier een weerspiegeling van worden. In het eerste deel van het examen wordt individueel gewerkt aan kennisvragen, modellen om oefeningen op te lossen, oefeningen naar beeldkwaliteit en één grote geïntegreerde casus uit één van de 8 specifieke domeinen van de radiologie waar alle verschillende tussenstappen geëvalueerd worden op VQuest (door een klinisch-technisch reflectieve cyclus). Deze laatste wordt hernomen in het tweede deel van het examen. In dit tweede deel wordt de casus opnieuw aangeboden en mogen studenten deze opnieuw oplossen in groepjes van 4. Zo wordt het evaluatiemoment een leer- en feedbackmoment. Studenten zullen bevestigd worden in hun bevindingen of inzien dat ze op de verkeerde weg waren.

Derde opleidingsfase: keuzes en selfassessment- portfolio

In ‘Klinisch redeneren III’ (3de opleidingsfase) ligt de focus volledig op zelfexploratie volgens de eigen interesses en werkpunten van de student en dit gekoppeld aan verschillende opdrachten. Een belangrijk onderdeel is continuing professional development (CPD). De student volgt hierbij minstens 15 congresuren (nationaal en internationaal) waarbij hij/zij twee papers schrijft over een zelfgekozen onderwerp. De voorwaarde is dat de student een onderwerp kiest waarin hij/zij wil excelleren of waarin hij/zij extra verdieping nodig heeft. Tevens komt de student zo in aanraking met de continue ontwikkeling in het vakgebied (o.a. wat betreft nieuwe technologieën) en hoe hij/zij zich dient te ‘wapenen’ voor zijn/haar toekomstige beroepspraktijk. De student krijgt bovendien een sterk gevoel van zelfontwikkeling, hetgeen vaak helpt bij de beslissing om verder te studeren of te groeien als beroepsprofessional. De studenten maken  voor dit OPO een portfolio waarin ze zichzelf evalueren door middel van  een groeidiagram, vaardigheidsanalyse, klinisch-technische reflecties, papers over CPD en een SWOC-analyse met actieplan.

 

Gezondheidszorg- Medische Beeldvorming & Radiotherapie
Kurt Van Belle

 

Meer?

– two stage: https://differentierenomteleren.be/two-stages-toets/

– peerassessment en peerfeedback:

https://formatiefevalueren.kdg.be/peerfeedback

https://www.arteveldehogeschool.be/studielicht/peerassessment

https://www.uantwerpen.be/nl/centra/expertisecentrum-hoger-onderwijs/didactische-info/onderwijstips-chronologisch/tip-61–naar-betrouwbaar-peer-assess/