Minimale instructie en gevarieerde ondersteuning binnen ORTHO TALK

Ortho talk is een vakoverschrijdend project voor verschillende OPO’s. Studenten werken binnen heterogene groepen aan een geïntegreerde opdracht en worden tijdens het proces op maat ondersteund.

In dit project krijgen de studenten de kans om zelf te delen wat ze zelf op een manier die ze zelf kiezen. Ze doen dit op hun eigen website. Ortho talk is dan ook de overkoepelende naam van verschillende websites die verbonden zijn aan orthopedagogische projecten, waaraan de studenten werken in het werkveld. We bieden deze websites aan vanuit de hogeschool, maar de studenten én het werkveld zijn de eigenaar. Het is dus hun website, waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn.

Natuurlijk horen bij dit project ook een aantal spelregels vanuit een duidelijk kader. We zetten ze hierbij graag voor jullie op een rijtje.

Boeiende en cocreatieve opdracht

Agogisch werken I (AWI) levert de inhoud aan van Ortho talk (maar AWI wordt niet geëvalueerd in dit project). Tijdens de integratieweek krijgen de studenten de kans om kennis te maken met de verschillende projecten in het werkveld. Op basis van hun interesses, talenten en zo meer worden ze gekoppeld aan een project. Bij deze groepsvorming houden de docenten rekening met een diversiteit aan talenten. Zo zal er iemand in het groepje aanwezig zijn die weg weet in de digitale wereld, iemand die kan schrijven en iemand die creatief kan denken. Deze talenten zullen ze immers moeten inzetten om Ortho talk vorm te geven.

Bij de start van het tweede semester maken we de nieuwe websites aan. Elk project heeft hierbij een specifiek cijfer en is zo verbonden aan een specifieke website, bv project60 op www.orthotalk60.wordpress.com.  Elk jaar worden er nieuwe websites gemaakt.

Geïntegreerde beoordeling

Het OPO ‘Onderzoeksmethoden’ en OLA ‘Schriftelijke communicatie’ staat in voor de beoordeling van Ortho talk.

  • Voor Schriftelijke communicatie beoordelen we of de studenten doelgericht en lezersgericht kunnen schrijven en op basis daarvan de geschikte informatie kunnen kiezen. Het doel van deze website is immers ‘informeren over orthopedagogische projecten’. De studenten zijn hierbij de stem van de projectplaats en van de opleiding orthopedagogie. De studenten stemmen de inhoud dus voldoende af met de projectplaats.
    Het publiek zijn toekomstige studenten of geïnteresseerde laatstejaarsleerlingen uit het secundair onderwijs. De studenten schrijven hiervoor minimaal 1500 woorden en plaatsen dit op de pagina ‘blog’. Ze kunnen dit aanvullen met andere media naargelang hun eigen talenten en rekening houdend met doel en publiek.
  • Voor Onderzoeksmethoden kiezen de studenten één thema dat verband houdt met het project en werken ze dit op wetenschappelijke wijze verder uit. Hiervoor vertrekken ze vanuit een wetenschappelijk onderbouwde vraagstelling, gaan ze op zoek naar wetenschappelijke literatuur, verwerken dit en komen zo tot een beargumenteerd betoog. Dit artikel posten ze ook op de website.

De beoordeling hiervan gebeurt per OPO aan de hand van een inschalingslijsten (een vorm van rubrics), die door alle betrokken docenten worden gehanteerd. De studenten vinden deze terug op Toledo en in de ECTS-fiches.

Minimale instructie en gevarieerde ondersteuning

Er zijn een vast aantal momenten gepland waarbij de docenten de studenten begeleiden in dit proces. Voor deze momenten geldt verplichte aanwezigheid (pass or fail).

  • De integratieweek voor het OPO Agogisch werken 1 vindt plaats bij de start van het tweede semester. Hierbij maak de studenten kennis met de verschillende projecten. In de loop van het semester worden de studenten verder begeleid en gecoacht in hun project door de docenten van AW I. Dit gebeurt op een vaste wekelijkse lesdag, waar de studenten volledig voor vrijgeroosterd zijn. Daar kunnen ze vragen stellen over de aanpak van hun project en de samenwerking met het werkveld.
  • De technische ondersteuning van de webites gebeurt door ICTO, via instructiefilmpjes en een online vragensessie.
  • In de eerste lesweek na de integratieweek is de kick-off van dit project. We geven hierbij de toelichting over Ortho talk. De studenten krijgen ook een inspirerende sessie over het schrijven van een blog. In de groepjes van de integratieweek starten ze zo met de voorbereiding en opzet van hun eigen website.
  • Tijdens de sessie van een paar weken later kunnen de studenten deelnemen aan een inspirerende workshop die ze kunnen gebruiken voor hun eigen website. Elk groepslid kiest een andere workshop. Ze kunnen zich hierbij verdiepen in het schrijven van teksten of kiezen voor onderdompeling in nieuwe media of andere 21st century skills. We verwachten dat de studenten dit inzetten om op een creatieve en gepaste manier te communiceren over hun project op hun website.
  • In de laatste weken van het semester is er een bijeenkomst gepland waarbij de studenten de laatste feedback kunnen krijgen op de definitieve versie van de website. Ze bereiden dit zelf voor aan de hand van de inschalingslijsten en vragen gericht feedback aan hun docent. De docent geeft op dat moment uitgebreide formatieve feedback.
  • Indien de docenten hier hun fiat voor geven wordt de website beschikbaar gesteld voor het ruimere publiek. Zo worden deze websites gedeeld met toekomstige studenten en geïnteresseerden uit het werkveld. We doen dit onder meer via de facebookpagina van de opleiding. Daarnaast wordt er een prijs uitgereikt aan de meest populaire website.

Sociaal Agogisch werk- orthopedagogie (1ste OF)- Ilke De Clerck en Nele De Ganseman