Pre-teaching rond sociologische begrippen


De pre-teaching bestaat uit een korte geanimeerde powerpoint waarin abstracte sociologische begrippen voor de les worden uitgelegd en zo wat tijd krijgen om neer te dalen. Aan de hand van twee quizvragen wordt de voorbereiding geëvalueerd. Volgens de studenten helpt de pre-teaching om de les beter te begrijpen.

Pre-teaching zijn korte instructiemomenten waarbij kernbegrippen herhaald of nieuw geïntroduceerd worden (Struyven, e.a., 2016). De docent ontwikkelde hiervoor een ingesproken en geanimeerde powerpointpresentatie met een ‘pitch’ van de volgende les. Dit filmpje duurt 3 à 4 minuten. Deze filmpjes hadden verschillende doelen: abstracte begrippen vooraf uitleggen zodat ze meer tijd hebben om neer te dalen, voorkennisverschillen tussen studenten vooraf ondervangen en  een voorbeeld geven van hoe de student een samenvattende ‘kapstok’ kan maken van het hoofdstuk. Bijkomend kregen ze ofwel een korte leesopdracht (artikel uit de krant, opinie of gepopulariseerd wetenschappelijk artikel) ofwel een videofragment (fragment uit een film, crash course, TedTalk, informatief filmpje). De tijdsinvestering van de geanimeerde powerpoint en de bijkomende lees- of luisteropdracht was niet meer dan 20 minuten. In de volgende les werd er naar de voorbereiding gerefereerd.

Om de pre-teaching aan te moedigen werd de voorbereiding via een online bevragingssysteem (Socrative) geëvalueerd.  Wie op het einde van de rit (in totaal 12 quizzen) 70% van de vragen juist kon beantwoorden, kreeg twee bonuspunten.

Dit pre-teaching experiment werd door 26 studenten geëvalueerd. Hieronder een kort overzicht van hun bevindingen.

Dit resultaat laat zien dat de meeste studenten aangaven dat de voorbereiding hen hielp om de les beter te begrijpen.

Voorts kwamen er uit de bevraging nog andere aandachtspunten:

  • de voorbereiding minstens 3 dagen voor de les publiceren,
  • bijkomende opdrachten (artikel of kort filmpje) inkorten tot max 10 minuten,
  • Engelstalige filmpjes moeten makkelijk verstaanbaar zijn,
  • gebruik van voldoende illustratieve voorbeelden.

Wat betreft de studiemethode, werd er gevraagd of deze pre-teaching hen hielp om hun studiemethode voor andere vakken te verbeteren. Ongeveer de helft van de studenten geeft aan dat dit zeker het geval was.

Studiegebied Sociaal Agogisch Werk –Gezinswetenschappen – Sociologie en samenleving.

Alexandre Reynders

Extra

  • Pre-teaching wordt meestal gebruikt om bepaalde leerstof  voor te bereiden met een groep van studenten die een specifieke leerachterstand hebben, zodat ze wanneer dezelfde leerstof in de les aan de orde is, succeservaringen kunnen opdoen. Hun instructietijd wordt daardoor verlengd (Prodiagnostiek, 2019).

Meer?

  • Struyven, K., & Coubergs, C. (2016). Ieders leer-kracht. Binnenklasdifferentiatie in de praktijk. Leuven: Acco.