Voortgangssheet voor feedback: inzetten op groei

Om te voldoen aan de vraag voor meer feedback en groeikansen werd de voortgangssheet ontwikkeld waarbij de leerdoelen duidelijk in kaart zijn gebracht.

Hiervoor was er eerst een brainstorm samen met de studenten over de te behalen leerdoelen.

Elke student bepaalt na elk contactmoment of hij/zij de leerdoelen van dat contactmoment voldoende onder de knie heeft (vakje groen kleuren), nog wat oefening nodig heeft (oranje inkleuren) of het noorden kwijt is en zeker hulp nodig heeft (rood inkleuren).

Op deze manier heeft de student en docent direct zicht op wat goed en wat minder goed gaat en persoonlijke begeleiding is mogelijk tijdens het volgend contactmoment. Op deze manier is de student verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces. De docent krijgt meer tijd om de studenten te begeleiden in plaats van met een klembord en afvinklijst te moeten rondlopen om na te gaan of de studenten de leerdoelen onder de knie hebben om dan 1 à 2 maal tijdens een semester feedback aan elke individuele student te geven.

Studenten krijgen meerdere keren de kans om een leerdoel in te oefenen aan de hand van verschillende voorgeprogrammeerde labo-oefeningen. Hierbij krijgen studenten duidelijke richtlijnen, worden basishandelingen meermaals gedemonstreerd en volgt elke student hetzelfde pad van aangeboden labo-oefeningen. Meerdere oefenkansen zijn mogelijk tijdens dit traject voor degene die een leerdoel niet direct onder de knie hebben.

In de laatste labosessies komen 2 geïntegreerde labosessies aan bod waar de student de verschillende leerdoelen moet toepassen. Hierbij moet de student veel zelfstandiger aan de slag en zijn studenten bezig met hun eigen traject doordat ze vanuit verschillende urine- en faecesstalen allen 2 bacteriekolonies selecteren. Vervolgens dienen zij deze te identificeren. Daarvoor dient de student de verschillende aangeleerde leerdoelen toe te passen om tot identificatie van de bacterie te komen. Op het einde van de labosessie kan de student reflecteren of ze dit leerdoel onder de knie hebben.

In een eindassessment kunnen studenten aantonen dat ze de leerdoelen voldoende beheersen.

Studiegebied gezondheidszorg- Bachelor Biomedische laboratoriumtechnologie – Labo microbiologie

An Beckers en Charlotte Persijn

Meer?